Workshops

Leer in een dag(deel) hoe je de relatie tussen de medewerkers en jouw organisatie of afdeling kunt verbeteren door de regels van Let love rule your business toe te passen.

Voor wie?

Voor iedereen die Let love rule your business wil toepassen en het bereiken van specifieke organisatiedoelstellingen wil versnellen.

Wat leer je?

In onze workshops brengen we de principes van Let love rule your business direct in de praktijk van jouw organisatie. Met concrete voorbeelden en oefeningen maak je deze aanpak snel eigen, zodat je er na de workshop zelf mee aan de slag kunt.

Wat levert het op?

Na de workshop kan je zelfstandig de regels van Let love rule your business hanteren en heeft de analyse van een voor jullie belangrijk managementvraagstuk geleid tot nieuwe inzichten.

Voor wie?

Voor iedereen die Let love rule your business wil toepassen en het bereiken van specifieke organisatiedoelstellingen wil versnellen door meer rekening te houden met datgene wat medewerkers uniek en gelukkig maakt.

Over kinderen, collega's, spiegels en mini-me's

Waarom we onze omgeving willen veranderen in mini-me’s van onszelf (en we dat beter niet kunnen doen).

Wat leer je?

In de workshops worden de regels van Let love rule your business verdiept en vertaald naar jouw eigen situatie:

1. De regels over het willen

2. De regels over het kunnen

3. De regels over het zijn

Met diverse praktijkvoorbeelden en oefeningen ga je aan de hand van deze regels op een andere manier kijken naar de organisatie. We staan onder andere stil bij de ambities en cultuur van de organisatie. Maar ook hoe verhouden zich die tot jullie individuele wensen, kwaliteiten en waarden.

Dat doen we tijdens de workshop niet alleen op een leuke manier, maar vooral ook op een resultaatgerichte wijze. Zo staan we nader stil bij een concreet managementvraagstuk dat voor jullie op dit moment belangrijk is. Aan de hand van de hiervoor genoemde drie regels wordt dit vraagstuk geanalyseerd en worden nieuwe oplossingsrichtingen verkend.

Liefde is de verbindende schakel tussen gelukkige medewerkers en succesvolle organisaties

Wat levert het op?

Na de workshop kan je zelfstandig de regels van Let love rule your business hanteren en heeft de analyse van een voor jullie belangrijk managementvraagstuk geleid tot nieuwe inzichten.


Bij deze managementvraagstukken kan je denken aan:


1. Hoe kunnen we makkelijker nieuwe medewerkers aantrekken?

2. Hoe kunnen we onze medewerkers beter binden en boeien?

3. Hoe kunnen we van een (on)veilige werkomgeving een liefdevolle werkomgeving maken?

4. Hoe verhouden de ambities van de organisatie zich tot onze eigen ambities?

5. Wat is onze gewenste cultuur en hoe verhoudt deze zich tot onze huidige cultuur?

6. Hebben we echt alle kwaliteiten in huis om succesvol te zijn?