De liefde is geen confectiepak

De liefde is geen confectiepak. Toch zijn er de nodige werkgevers die vanaf de eerste werkdag hun medewerkers in een ‘confectiepak’ proberen te stoppen. Een pak dat vaak als beknellend wordt ervaren. Omdat het te weinig ruimte biedt voor de talenten die een medewerker heeft. Of er geen plaats is voor persoonlijke ambities. Een pak dat wordt beleefd als onplezierig of soms zelfs als onveilig. Hoe dan ook; het knellende confectiepak draagt niet bij aan het geluk, dat de betreffende medewerker wel had kunnen hebben als er iets meer moeite was gedaan om van het confectiepak een maatpak te maken.

Het maatpak als metafoor dat je als organisatie ziet dat iedere medewerker uniek is. En een maatpak als metafoor van iets dat niet ‘dertien in een dozijn is’ maar als iets bijzonders dat je koestert. 

Niet de ander proberen te veranderen dus, maar in plaats daarvan je verdiepen in wat die ander uniek maakt. Net zoals we ons thuis verdiepen in het unieke van de mensen waar we van houden. 

Niet de ander proberen te veranderen dus, maar in plaats daarvan je verdiepen in wat die ander uniek maakt.

Dat verdiepen gaat overigens twee kanten op. De organisatie heeft er belang bij om zich te verdiepen in de medewerker. Maar een medewerker heeft er ook belang bij om zich beter te verdiepen waar de organisatie voor gaat en staat. En dat geldt helemaal voor nieuwe medewerkers. Door bij de sollicitatie je beter te verdiepen in elkaar, stel je beiden vast of je echt bij elkaar past. Het zal duidelijk zijn dat het geen overbodige luxe is om dit te doen, voordat de handtekening onder het arbeidscontract wordt gezet. Tenzij je een onnodig risico wilt lopen dat het een kortstondig dienstverband gaat worden.

Over de auteur

Rob Coolen

Ik ben werkzaam als toezichthouder, consultant en docent organisatiekunde & HRM. Hiervoor heb ik als directeur en bestuurder gewerkt bij commerciële en publieke organisaties.


Met Let love rule your business hoop ik een bijdrage te leveren aan het realiseren van veilige en liefdevolle werkomgevingen. Niet allen omdat ieder mens het verdient om in een dergelijke omgeving te werken, maar ook omdat dit voor iedere organisatie een voorwaarde is om succesvol te worden of succesvol te blijven.